Subskrypcja

Wybrane losowo
Newsy
Ostatni produkt
miskamonstera.jpg

Miska na włóczkę

Cena:95.00PLN
Odwiedziny

Regulamin

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

Aktualizacja 07.04.2017  

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Sklep jest własnością firmy

GARNCARSTWO-pracownia ceraMikowa Joanna Mika-Żarów,

z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Batorego 6

NIP 5512539420, Regon: 123129307

zarejestrowaną w CEIDG

 

§ 2 Składanie zamówień 

 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienie jest liczony od momentu przesłania maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, lub zmianie statusu zamówienia na „ W realizacji”.

5. Potwierdzenie zamówienia przesłane przez Sprzedającego zawiera: informację, czy produkt jest aktualnie dostępny,  dane do przelewu oraz koszt wysyłki.

6 Zamówienie wyrobów oznaczonych statusem "Na zamówienie" wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia do ok min.10-14 dni, o przybliżonym czasie realizacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

 

§ 3 Wyroby

 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie jest wytwarzany ręcznie.

2. Nie ma wyrobów identycznych.

3. Wyrób może  różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

4. Status wyrobu może różnić się od podanego na stronie, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

5. Status wyrobu ulega zmianie po przyjęciu zamówienia do realizacji lub sprawdzeniu faktycznego stanu magazynowego.

 


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub mailu.

2. Wysyłka tylko na terenie Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

3. Wysyłka powinna nastąpić nie później niż 72 godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia (nie dotyczy wyrobów „Na zamówienie”).

4. W przypadku produktów oznaczonych statusem "Na zamówienie" czas realizacji może wynosić minimum 10-14 dni.

5. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. 

6. Kupujący decyduje o rodzaju przesyłki: z opcją Ostrożnie lub Zwykła.

7. Ostateczna cena przesyłki uzależniona jest od wagi paczki (jeżeli przekracza 5kg Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

 

§ 4 Płatności

 

1. Firma korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT.

2. Firma prowadzi ewidencję sprzedaży. Na życzenie klienta może być wystawiona faktura (należy podać taką informację w komentarzu do zamówienie lub mailu).

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe sklepu (podane w mailu z potwierdzeniem zamówienia) lub przy odbiorze osobistym.

4. Płatność przelewem za wyrób z potwierdzonym statusem „Dostępny” powinna nastąpić nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem zamówienia oraz otrzymania danych do przelewu.
 

 

§  5 Procedura reklamacji 

 

1. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji), uwzględniana będzie tylko w przypadku przesyłek z opcją Ostrożnie.

2. Paczki z opcją OSTROŻNIE- należy otworzyć je w obecności kuriera aby sporządzić ewentualny protokół szkody. Jest to bezwzględna podstawa reklamacji.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od daty otrzymania towaru.

4. Odstąpienie od umowy:

  • w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru Kupujący składa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Kupujący odsyła towar Sprzedającemu
  • Sprzedający zwraca należność za towar oraz koszty przesyłki po otrzymaniu towaru
  • Koszt wysyłki zwracanego towaru nie podlega zwrotowi

TOWAR MUSI BYĆ NIEUSZKODZONY!

 

§  6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Wszystkie udostępnione przez klienta dane podlegają ochronie danych osobowych i służą jedynie do realizacji zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych, które służą wyłącznie do realizacji zamówienia jest Garncarstwo- pracownia ceraMikowa Joanna Mika-Żarów, siedziba ul. Batorego 6, 34-100 Wadowice.

 

§  7 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Data opublikowania regulaminu 26.12.2014r. z późn. zmianami

aktualzacja 07.04.2017

 

Dodatkowe informacje

Nasze wyroby są wytwarzane ręcznie, toczone na kole garncarskim, a zmiany kształtów, wielkości lub wzorów, a także kolorów szkliwa są zjawiskiem naturalnym, (Zdjęcia wyrobów mogą się różnić od faktycznego wyrobu) dzięki temu możemy wprowadzać indywidualne zmiany, na życzenie Zamawiającego.
Zmiana tylko koloru lub faktury wyrobu jest bezpłatna, dodanie napisu pod szkliwem (zielonym lub bezbarwnym) to koszt 1 zł 1 literka (przy dłuższych napisach negocjacja ceny), czas realizacji zamówień ok 14 dni.